Đăng nhập để có giá tốt nhất!

Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
Số cực
Dòng cắt
0.0
Availability: 8 item(s)
96.184.935 đ
+
ACB 1600A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Fixed L-S-I Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 6 item(s)
87.492.405 đ
+
ACB 1000A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Fixed, L-S-I Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 8 item(s)
92.066.205 đ
+
ACB 1250A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Fixed L-S-I Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
274.440.705 đ
ACB 4000A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Drawout, L-S-I-G Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
110.167.365 đ
ACB 1250A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Drawout, L-S-I Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
128.052.540 đ
ACB 800A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Drawout, L-S-I Trip unit
Dòng cắt50kA SeriesSinova Số cực4-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
224.713.335 đ
ACB 4000A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed L-S-I-G Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
136.775.100 đ
ACB 3200A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed L-S-I Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
136.025.505 đ
ACB 2000A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed, L-S-I-G Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova Số cực4-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
124.718.055 đ
ACB 2000A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Drawout, L-S-I Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
117.421.920 đ
ACB 800A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Drawout, L-S-I-G Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
114.437.400 đ
ACB 800A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Fixed, L-S-I-G Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova Số cực4-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
186.358.095 đ
ACB 3200A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed, L-S-I-G Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova Số cực4-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
343.357.245 đ
ACB 4000A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA,Drawout, L-S-I Trip unit
Dòng cắt55kA SeriesSinova Số cực4-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
138.528.390 đ
ACB 2000A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA,Drawout, L-S-I-G Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
130.198.530 đ
ACB 1600A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Fixed, L-S-I-G Tri
Dòng cắt50kA SeriesSinova Số cực4-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 5 item(s)
123.366.705 đ
+
ACB 2500A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed L-S-I Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
97.443.885 đ
ACB 800A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Fixed, L-S-I Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova Số cực4-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
275.101.365 đ
ACB 4000A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed, L-S-I-G Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova Số cực4-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
265.646.535 đ
ACB 4000A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Drawout, L-S-I Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
Show another 20 products
Product filters
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
    Show all (8)
Số cực
Dòng cắt