Đăng nhập để có giá tốt nhất!

Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
0.0
Out of stock
4.934.160 đ
Contactor, 120A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens Xuất xứẤn Độ
0.0
Availability: 4 item(s)
10.758.825 đ
+
Contactor, 205A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens Xuất xứẤn Độ
0.0
Availability: 6 item(s)
10.668.735 đ
+
Contactor, 170A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens Xuất xứẤn Độ
0.0
Availability: 3 item(s)
28.730.625 đ
+
Contactor, 400A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens Xuất xứẤn Độ
Contactor, 22A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm0NO/1NC Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 35 item(s)
2.534.070 đ
+
Contactor, 50A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm1NO/1NC Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 10 item(s)
1.379.070 đ
+
Contactor, 38A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm0NO/1NC Hãng sản xuấtSiemens
Contactor, 9A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm0NO/1NC Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 6 item(s)
697.620 đ
+
Contactor, 18A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm0NO/1NC Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 8 item(s)
852.390 đ
+
Contactor, 25A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm0NO/1NC Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 2 item(s)
9.546.075 đ
+
Contactor, 140A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens Xuất xứẤn Độ
0.0
Availability: 550 item(s)
852.390 đ
+
Contactor, 25A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm1NO/0NC Hãng sản xuấtSiemens
Contactor, 6A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm0NO/1NC Hãng sản xuấtSiemens
Contactor, 22A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm1NO/0NC Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 10 item(s)
1.253.175 đ
+
Contactor, 32A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm0NO/1NC Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 3 item(s)
14.815.185 đ
+
Contactor, 250A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens Xuất xứẤn Độ
0.0
Availability: 18 item(s)
472.395 đ
+
Contactor, 12A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm0NO/1NC Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 59 item(s)
390.390 đ
+
Contactor, 6A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm1NO/0NC Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 113 item(s)
472.395 đ
+
Contactor, 12A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm1NO/0NC Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 183 item(s)
438.900 đ
+
Contactor, 9A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Tiếp điểm1NO/0NC Hãng sản xuấtSiemens
Show another 8 products
Product filters
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
    Show all (20)