Đăng nhập để có giá tốt nhất!

Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
Số cực
0.0
Availability: 2 item(s)
18.935.070 đ
+
3MT7 Capacitor Contactor, 100kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NO+2NC
Công suất định mức100kVAr Cuộn cắt220VAC 50Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 75kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NO+2NC
Công suất định mức75kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 16.7kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 2NC
Công suất định mức16.7kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 80kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NO+2NC
Công suất định mức80kVAr Cuộn cắt220VAC 50Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 25kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 2NC
Công suất định mức25kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 20kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NO+1NC
Công suất định mức20kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 16.7kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NO+1NC
Công suất định mức16.7kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 33.3kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NO+2NC
Công suất định mức33.3kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 7.5kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NO+1NC
Công suất định mức7.5kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 5kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NC
Công suất định mức5kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 40kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NO+2NC
Công suất định mức40kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 50kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NO+2NC
Công suất định mức50kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 5kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NO
Công suất định mức5kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 20kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 2NC
Công suất định mức20kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 2.5kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NC
Công suất định mức2.5kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 12.5kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NO+1NC
Công suất định mức12.5kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 12.5kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 2NC
Công suất định mức12.5kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 25kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NO+1NC
Công suất định mức25kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 2.5kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 1NO
Công suất định mức2.5kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
3MT7 Capacitor Contactor, 7.5kVAr, 440VAC, 3P, 50Hz, 2NC
Công suất định mức7.5kVAr Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova Số cực3-poles
Show another 3 products
Product filters
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
    Show all (15)
Số cực