Đăng nhập để có giá tốt nhất!

Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
Số cực
Dòng cắt
MCCB 3VJ, 1-pole, 25A, 18kA, Fixed
Dòng cắt18kA SeriesSinova Số cực1-pole Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 5 item(s)
3.474.240 đ
+
MCCB 3VJ, 3-poles, 63A, 18kA, Adjustable
Dòng cắt18kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 1 item(s)
5.652.570 đ
+
MCCB 3VJ, 3-poles, 125A, 18kA, Adjustable
Dòng cắt18kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
MCCB 3VJ, 1-pole, 32A, 18kA, Fixed
Dòng cắt18kA SeriesSinova Số cực1-pole Hãng sản xuấtSiemens
MCCB 3VJ, 1-pole, 50A, 18kA, Fixed
Dòng cắt18kA SeriesSinova Số cực1-pole Hãng sản xuấtSiemens
MCCB 3VJ, 1-pole, 20A, 18kA, Fixed
Dòng cắt18kA SeriesSinova Số cực1-pole Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 9 item(s)
2.893.275 đ
+
MCCB 3VJ, 3-poles, 80A, 10kA, Adjustable
Dòng cắt10kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
MCCB 3VJ, 1-pole, 40A, 18kA, Fixed
Dòng cắt18kA SeriesSinova Số cực1-pole Hãng sản xuấtSiemens
MCCB 3VJ, 1-pole, 80A, 10kA, Fixed
Dòng cắt10kA SeriesSinova Số cực1-pole Hãng sản xuấtSiemens
MCCB 3VJ, 2-poles, 16A, 18kA, Fixed
Dòng cắt18kA SeriesSinova Số cực2-poles Hãng sản xuấtSiemens
MCCB 3VJ, 1-pole, 63A, 10kA, Fixed
Dòng cắt10kA SeriesSinova Số cực1-pole Hãng sản xuấtSiemens
MCCB 3VJ, 3-poles, 400A, 55kA, Adjustable
Dòng cắt55kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 20 item(s)
4.228.455 đ
+
MCCB 3VJ, 3-poles, 100A, 36kA, Adjustable
Dòng cắt36kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 6 item(s)
17.397.765 đ
+
MCCB 3VJ, 3-poles, 500A, 36kA, Adjustable
Dòng cắt36kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
MCCB 3VJ, 1-pole, 100A, 10kA, Fixed
Dòng cắt10kA SeriesSinova Số cực1-pole Hãng sản xuấtSiemens
MCCB 3VJ, 2-poles, 100A, 10kA, Fixed
Dòng cắt10kA SeriesSinova Số cực2-poles Hãng sản xuấtSiemens
MCCB 3VJ, 1-pole, 63A, 18kA, Fixed
Dòng cắt18kA SeriesSinova Số cực1-pole Hãng sản xuấtSiemens
MCCB 3VJ, 1-pole, 32A, 10kA, Fixed
Dòng cắt10kA SeriesSinova Số cực1-pole Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 1 item(s)
3.364.515 đ
+
MCCB 3VJ, 3-poles, 50A, 18kA, Adjustable
Dòng cắt18kA SeriesSinova Số cực3-poles Hãng sản xuấtSiemens
MCCB 3VJ, 1-pole, 125A, 10kA, Fixed
Dòng cắt10kA SeriesSinova Số cực1-pole Hãng sản xuấtSiemens
Show another 20 products
Product filters
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
    Show all (17)
Số cực
Dòng cắt