Đăng nhập để có giá tốt nhất!

Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
0.0
Availability: 29 item(s)
1.285.515 đ
+
Motor Starter 3MV8 6A, 2.2kW, Current setting 4 ~ 6A
Công suất định mức2.2kW, Dải dòng4 ~ 6A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
1.217.370 đ
Motor Starter 3MV8 0.6A, 0.12/0.18kW, Current setting 0.4 ~ 0.6A
Công suất định mức0.12/0.18kW, Dải dòng0.4 ~ 0.6A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
1.470.315 đ
Motor Starter 3MV8 0.24A, 0.06kW, Current setting 0.16 ~ 0.24A 1NO+1NC
Công suất định mức0.06kW, Dải dòng0.16 ~ 0.24A SeriesSinova Tiếp điểm1NO+1NC
0.0
Availability: 15 item(s)
1.561.560 đ
+
Motor Starter 3MV8 20A, 7.5kW, Current setting 14 ~ 20A
Công suất định mức7.5kW, Dải dòng14 ~ 20A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
1.442.595 đ
Motor Starter 3MV8 0.16A, 0.04kW, Current setting 0.11 ~ 0.16A 1NO+1NC
Công suất định mức0.04kW, Dải dòng0.11 ~ 0.16A SeriesSinova Tiếp điểm1NO+1NC
0.0
Availability: 30 item(s)
1.285.515 đ
+
Motor Starter 3MV8 5A, 1.5/2.2kW, Current setting 3.2 ~ 5A
Công suất định mức1.5/2.2kW, Dải dòng3.2 ~ 5A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
2.577.960 đ
Motor Starter 3MV8 10A, 3/4kW, Current setting 6 ~ 10A
Công suất định mức3/4kW, Dải dòng6 ~ 10A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 30 item(s)
1.285.515 đ
+
Motor Starter 3MV8 4A, 1.1/1.5kW, Current setting 2.4 ~ 4A
Công suất định mức1.1/1.5kW, Dải dòng2.4 ~ 4A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 30 item(s)
1.406.790 đ
+
Motor Starter 3MV8 10A, 3/4kW, Current setting 6 ~ 10A
Công suất định mức3/4kW, Dải dòng6 ~ 10A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 30 item(s)
1.570.800 đ
+
Motor Starter 3MV8 13A, 4/5.5kW, Current setting 8 ~ 13A
Công suất định mức4/5.5kW, Dải dòng8 ~ 13A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 15 item(s)
1.285.515 đ
+
Motor Starter 3MV8 2.4A, 0.75kW, Current setting 1.6 ~ 2.4A
Công suất định mức0.75kW, Dải dòng1.6 ~ 2.4A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 30 item(s)
1.285.515 đ
+
Motor Starter 3MV8 8A, 3kW, Current setting 5 ~ 8A
Công suất định mức3kW, Dải dòng5 ~ 8A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 15 item(s)
1.292.445 đ
+
Motor Starter 3MV8 1.6A, 0.37/0.55kW, Current setting 1 ~ 1.6A
Công suất định mức0.37/0.55kW, Dải dòng1 ~ 1.6A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
1.183.875 đ
Motor Starter 3MV8 0.24A, 0.06kW, Current setting 0.16 ~ 0.24A
Công suất định mức0.06kW, Dải dòng0.16 ~ 0.24A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
1.217.370 đ
Motor Starter 3MV8 0.4A, 0.09/0.12kW, Current setting 0.24 ~ 0.4A
Công suất định mức0.09/0.12kW, Dải dòng0.24 ~ 0.4A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
1.164.240 đ
Motor Starter 3MV8 0.16A, 0.04kW, Current setting 0.11 ~ 0.16A
Công suất định mức0.04kW, Dải dòng0.11 ~ 0.16A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 15 item(s)
1.292.445 đ
+
Motor Starter 3MV8 1A, 0.25kW, Current setting 0.6 ~ 1A
Công suất định mức0.25kW, Dải dòng0.6 ~ 1A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Out of stock
1.470.315 đ
Motor Starter 3MV8 0.4A, 0.09/0.12kW, Current setting 0.24 ~ 0.4A 1NO+1NC
Công suất định mức0.09/0.12kW, Dải dòng0.24 ~ 0.4A SeriesSinova Tiếp điểm1NO+1NC
0.0
Availability: 15 item(s)
1.588.125 đ
+
Motor Starter 3MV8 25A, 11kW, Current setting 18 ~ 25A
Công suất định mức11kW, Dải dòng18 ~ 25A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
0.0
Availability: 15 item(s)
1.285.515 đ
+
Motor Starter 3MV8 3.2A, 1.1kW, Current setting 2 ~ 3.2A
Công suất định mức1.1kW, Dải dòng2 ~ 3.2A SeriesSinova Hãng sản xuấtSiemens
Show another 20 products
Product filters
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
    Show all (20)